Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen (FS) är Svenska Brukshundklubbens verksamhetsledning under tiden mellan kongresserna.

Förbundsstyrelsens organisation

Förbundsstyrelsen (FS) består av nio ledamöter som väljs genom personval med fyra ledamöter vid varje kongress. Mandattiden är två år, utom för ordförande som har mandatperiod på ett år. Tre suppleanter väljs också, som kan gå in vid ordinarie ledamöters frånvaro.

Fördelat ansvar

I förbundsstyrelsens organisationen är ansvaret fördelat på sex olika utskott, varav det verkställande utskottet (VU) är ett utskott. Utskotten arbetar med ämnesområden som är relativt omfattande och som löper över lång tid. För mer avgränsade ämnesområden kan förbundsstyrelsen bilda tillfälliga arbetsgrupper.

Utskotten

Verkställande utskottet Utskottet för organisation
Utskottet för prov och tävling Utskottet för hundägarutbildning
Utskottet för avel och hälsa Utskottet för samhällsnytta

Utskotten leds av en sammankallande, som är ledamot i förbundsstyrelsen och skapar en direktkontakt mellan förbundsstyrelsen och utskotten. Till utskottet knyts personer med kunskaper och goda kontakter inom verksamhetsområdet. Utskotten kan bilda arbetsgrupper för specifika kunskapsområden.

Det är förbundsstyrelsen som utser utskottsledamöterna och varje utskott ser löpande under året över sin egen sammansättning och sina arbetsgrupper.

Arbets- och delegeringsordning

Förbundsstyrelsens arbets- och delegeringsordning styr vilka frågor och ärenden som ett utskott (med utskottsgrupper) ska behandla och inom vilka områden ett utskott har rätt att fatta beslut. Förbundsstyrelsen kan upphäva beslut tagna i utskotten.

Läs Förbundsstyrelsens arbets- och delegeringsordning på sidan Stadgar & policyer.

Ledamöter i förbundsstyrelsen

Rolf Weiffert

Rolf Weiffert, förbundsordförande
Ingår i det verkställande utskottet (VU).
Andra uppdrag: Instruktör, domare i bruks och lydnad.
Brinner för: Min malinoistik A´reta.
Vad du inte visste: Väldigt intresserad av maltwhiskey.

Porträttbild på Helen Wallman Helén Wallman, 1:e vice ordförande
Ingår i det verkställande utskottet (VU).
Andra uppdrag: Exteriörbeskrivare.
Brinner för: Att vara med och bidra till att utveckla Svenska Brukshundklubben.
Vad du inte visste: Älskar Holland, försöker att tillbringa ett par dagar där när jag får möjlighet.
Porträttbild på Tomas Knuutila Tomas Knuutila, 2:e vice ordförande
Ingår i det verkställande utskottet (VU).
Andra uppdrag: Ledamot i Tyresö BK:s styrelse.
Brinner för:Samhällsnyttiga hundar i allmänhet, räddningshundar i synnerhet.
Vad du inte visste: Helt värdelös i matlagning, men gillar god mat.
Porträttbild på Lars Carlborg
Lars Carlborg, skattmästare
Ingår i det verkställande utskottet (VU).
Mer information kommer.
Anders Dahlstedt

Anders Dahlstedt, ledamot
Andra uppdrag: Vice ordförande, Lilla Edets BHK, lärare i hundtjänst, föreningscoach, tävlingsledare och tävlingssekreterare.
Brinner för: Att medverka i utvecklingen av Brukshundklubben som förening.
Vad du inte visste: Gillar att snickra och segla.

Porträttbild på Johan Lindahl

Johan Lindahl, ledamot
Andra uppdrag: Ledamot/Visionär ÖND:s Tjänstehundssektor, kontrollant patrullhund.
Brinner för: Rätt hund till uppgiften.
Vad du inte visste: Blev tacklad av farbrors schäfer som liten och föll pladask för rasen. Förflutet som baskettränare bl.a. på Damliga-nivå.

Porträttbild på Barbro Olsson
Barbro Olsson, ledamot

Andra uppdrag: Ordförande i Kopparbergs BK, revisor i Närkedistriktet, tävlingsledare, ringsekreterare, sammankallande i Utskottet för prov och tävling, instruktör.
Brinner för: Hundar i största allmänhet, avel och tävlan, informationsspridning, sund hund.
Vad du inte visste: Rätt så förtjust i ormar och spindlar.


Kirsten Wretstrand, ledamot
Mer information kommer.Arne Jonsson, suppleant
Andra uppdrag: Ordförande i Landskrona BK och suppleant i Skånedistriktet. Ledamot i C-HUG, lärare i hundtjänst, SBK-coach m.m.
Brinner för: Grundutbildning för alla hundägare i Brukshundklubbens regi.
Vad du inte visste: Stuga i Västerbotten, försöker att tillbringa ett par dagar där när jag får möjlighet.


Stefan Dahlhielm, suppleant
Andra uppdrag: Ordförande i Hallandsdistriktet och vice ordförande på Halmstad avdelningen, samt aktiv inom Svenska Schäferhundklubben. Hjälper till där jag behövs.
Brinner för: H
und i allmänhet och att få fler människor engagerade i föreningslivet. Kommunicerar gärna organisationsfrågor för att få en enklare föreningsstruktur.
Vad du inte visste:
Tycker om att laga och därför lite småkräsen på mat.


Piia Nora, suppleant
Andra uppdrag: Exteriörbeskrivare för briard, sitter i valberedningen för AfBd och i AG Utställning AfBd.
Brinner för: Hund, avel och hälsa, exteriör, människor och kommunikation.
Vad du inte visste: Varit Sjöscoutledare, har myrskräck och kan äta 1 liter Ben & Jerry´s.

Mandat

Förbundsstyrelsens mandat framgår på valberedningen informerar.