Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen (FS) är Svenska Brukshundklubbens verksamhetsledning under tiden mellan kongresserna.

Förbundsstyrelsens organisation

Förbundsstyrelsen (FS) består av nio ledamöter som väljs genom personval med fyra ledamöter vid varje kongress. Mandattiden är två år, utom för ordförande som har mandatperiod på ett år. Tre suppleanter väljs också, som kan gå in vid ordinarie ledamöters frånvaro.

Fördelat ansvar

I förbundsstyrelsens organisationen är ansvaret fördelat på sex olika utskott, varav det verkställande utskottet (VU) är ett utskott. Utskotten arbetar med ämnesområden som är relativt omfattande och som löper över lång tid. För mer avgränsade ämnesområden kan förbundsstyrelsen bilda tillfälliga arbetsgrupper.

Utskotten

Verkställande utskottet Utskottet för organisation
Utskottet för prov och tävling Utskottet för hundägarutbildning
Utskottet för avel och hälsa Utskottet för samhällsnytta

Utskotten leds av en sammankallande, som är ledamot i förbundsstyrelsen och skapar en direktkontakt mellan förbundsstyrelsen och utskotten. Till utskottet knyts personer med kunskaper och goda kontakter inom verksamhetsområdet. Utskotten kan bilda arbetsgrupper för specifika kunskapsområden.

Det är förbundsstyrelsen som utser utskottsledamöterna och varje utskott ser löpande under året över sin egen sammansättning och sina arbetsgrupper.

Arbets- och delegeringsordning

Förbundsstyrelsens arbets- och delegeringsordning styr vilka frågor och ärenden som ett utskott (med utskottsgrupper) ska behandla och inom vilka områden ett utskott har rätt att fatta beslut. Förbundsstyrelsen kan upphäva beslut tagna i utskotten.

Läs Förbundsstyrelsens arbets- och delegeringsordning på sidan Stadgar & policyer.

Ledamöter i förbundsstyrelsen

Rolf Weiffert

Rolf Weiffert, förbundsordförande
Ingår i det verkställande utskottet (VU).
Andra uppdrag: F.n. inga andra.
Brinner för: Svenska Brukshundklubben och dess utveckling in i framtiden.
Vad du inte visste: Väldigt intresserad av maltwhisky.

Porträttbild på Helen Wallman Helén Wallman, 1:e vice ordförande
Ingår i det verkställande utskottet (VU).
Andra uppdrag: Exteriörbeskrivare.
Brinner för: Att vara med och bidra till att utveckla Svenska Brukshundklubben.
Vad du inte visste: Älskar Holland, försöker att tillbringa ett par dagar där när jag får möjlighet.
Porträttbild på Barbro Olsson Barbro Olsson, 2:e vice ordförande
Ingår i det verkställande utskottet (VU).
Andra uppdrag: Ordförande i Kopparbergs BK, revisor i Närkedistriktet, tävlingsledare, ringsekreterare, sammankallande i Utskottet för prov och tävling, instruktör.
Brinner för: Hundar i största allmänhet, avel och tävlan, informationsspridning, sund hund.
Vad du inte visste: Rätt så förtjust i ormar och spindlar.
Porträttbild på Lars Carlborg
Lars Carlborg, skattmästare
Ingår i det verkställande utskottet (VU).
Mer information kommer.
Anders Dahlstedt

Anders Dahlstedt, ledamot
Andra uppdrag: Vice ordförande, Lilla Edets BHK, lärare i hundtjänst, föreningscoach, tävlingsledare och tävlingssekreterare.
Brinner för: Att medverka i utvecklingen av Brukshundklubben som förening.
Vad du inte visste: Gillar att snickra och segla.


Anneli Hultman, ledamot
Andra uppdrag:
Brinner för:
Vad du inte visste:

Arne Jonsson, ledamot
Andra uppdrag: Revisor i Landskrona BK och ledamot i Skånedistriktet. Sammankallande i C-HUG, lärare i hundtjänst, SBK-coach, föreningscoach m.m.
Brinner för: Grundutbildning för alla hundägare i Brukshundklubbens regi.
Vad du inte visste: Stuga i Västerbotten, försöker att tillbringa ett par dagar där när jag får möjlighet.
Piia Nora, ledamot
Andra uppdrag: Exteriörbeskrivare för Briard och valberedare i Svenska Briardklubben.
Brinner för: Sunda hundar, resor (hundrelaterat ;) ), människor, utmaningar och kommunikation.
Vad du inte visste: Har inga hemligheter längre. Allt är nog offentligt.

Kirsten Wretstrand, ledamot
Andra uppdrag: Tävlingsledare i bruks, sitter i valberedningen för Svenska Collieklubben och sammanställer utvärdering av RAS.
Brinner för: Våra raser och för deras utveckling med fokus på mentalitet och brukbarhet.
Favoritsysselsättning är analys av tidsserier för data för såväl hundar som för kollektivtrafik.
Vad du inte visste: Jag är en mästare på att röja och sen åka till återvinningstippen och sortera sakerna. Känns skönt i själen. Röjning gäller också trädgården där mottot är snyggt och estetiskt men framförallt "lätt att underhålla".


Stefan Dahlhielm, suppleant
Andra uppdrag: Ordförande i Hallandsdistriktet och vice ordförande på Halmstad avdelningen, samt aktiv inom Svenska Schäferhundklubben. Hjälper till där jag behövs.
Brinner för: H
und i allmänhet och att få fler människor engagerade i föreningslivet. Kommunicerar gärna organisationsfrågor för att få en enklare föreningsstruktur.
Vad du inte visste:
Tycker om att laga och därför lite småkräsen på mat.

Anders Östling, suppleant
Andra uppdrag: Föreningschoach, sammankallande i tävlingsektorn i dalarna och domare i lydnad, bruks och patrull.
Brinner för: Att utveckla olika saker och få det att fungera på ett bra sätt och våga prova nya vägar för att finna lösningar.
Vad du inte visste: Trivs väldigt bra i min husvagn och att få vara i skog och natur med hundar och min sambo
Vakant, suppleant
Andra uppdrag:
Brinner för:
Vad du inte visste:

Mandat

Förbundsstyrelsens mandat framgår på valberedningen informerar.