Kongresshandlingar

Kongresshandlingar och protokoll för Svenska Brukshundklubben.

Kongress 2018

2018 års kongress genomförs den 26-27 maj på Clarion Hotel Arlanda Airport .

Kongresshandlingar skickas ut till samtliga distrikt och rasklubbar samt till anmälda delegater och gäster som kommer att delta på kongressen. Glöm inte att ta med dessa till förhandlingarna.

Korrigeringar i verksamhetsberättelse 2017 samt rättelse gällande förbundsstyrelsens förskag nr 2B och 2C. (PDF-dokument, 284 kB) 2018-05-23.

Kongresshandlingar (PDF-dokument, 1,6 MB)

Verksamhetsberättelse 2017 (PDF-dokument, 1,1 MB)

Revisionsberättelse (PDF-dokument, 292 kB)

Ljud- och bildupptagning

Notera att årets kongress kan komma att streamas och att ljudupptagningar kan komma att publiceras som komplement till kongressprotokollet på vår hemsida. All kommunikation sker i talarstol/mic pga inspelning.

Inbjudan

Förtydligande inför olika utskick av inbjudningar till kongressen 2018 (PDF-dokument, 495 kB). Utskickat 2017-11-20.

Inbjudan till ordföranden i Svenska Brukshundklubbens lokalklubbar och lokalområden. (PDF-dokument, 397 kB)

Kongress 2017

2017 års kongress genomfördes den 20-21 maj på Scandic Star Sollentuna Hotel.

Kongresshandlingar skickades ut till samtliga distrikt och rasklubbar samt till anmälda delegater och gäster som deltog på kongressen.

Protokoll

Kongressprotokoll 2017 (PDF-dokument, 613 kB)

Bilagor till protokollet

Bilaga 1 (PDF-dokument, 405 kB)

Bilaga 2 (PDF-dokument, 1,3 MB)

Bilaga 3 (PDF-dokument, 325 kB)

Bilaga 4 (PDF-dokument, 461 kB)

Bilaga 5 (PDF-dokument, 1,4 MB)

Bilaga 6 (PDF-dokument, 261 kB)

Bilaga 7 (PDF-dokument, 2,9 MB)

Bilaga 8 (PDF-dokument, 349 kB)

Kongresshandlingar med bilagor

Kongresshandlingar 2017 med FS-förslag, motioner, budget och mål (PDF-dokument, 1,5 MB)

Bilaga 1A till motion 1 - kongress vartannat år (PDF-dokument, 43 kB)

Bilaga 1B till motion 1 - kongress vartannat år (PDF-dokument, 364 kB)

Verksamhetsberättelse 2016 med kongressuppföljning och resultatredovisning (PDF-dokument, 1,0 MB)

Revisionsberättelse 2016 (PDF-dokument, 1,2 MB)

Skicka in synpunkter i förväg

För dig som är delegat på kongressen: för att kunna bemöta synpunkter på verksamhetsberättelsen på ett konstruktivt sätt önskar vi att du skickar in dessa till katarina.swahn[at]brukshundklubben.se senast den 28 april.