Medlemsvillkor

Personuppgiftslagen - PUL - har till uppgift att skydda din personliga integritet. Genom att betala ditt medlemskap lämnar du ditt samtycke till att Brukshundklubben spara dina personuppgifter och använda dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan.

Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap
Som medlem i Brukshundklubben behandlar vi dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen. Dina personuppgifter används för att hjälpa dig med rådgivning, för att du ska få medlemstidningen Brukshunden och för att förse dig med information om dina medlemserbjudanden.

Med syfte att erbjuda dig medlemserbjudanden från våra samarbetspartners kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till dessa samarbetsföretag för behandling. Önskar du inte mottaga denna typ av erbjudanden finns möjlighet att spärra dig mot dessa marknadsföringsaktiviteter på Mina sidor.

Vi använder även personuppgifterna som underlag för statistik och till att kunna upprätthålla en god medlems- och registervård. Om du tillhör en till förbundet ansluten lokalförening kan den behandla uppgifterna på samma sätt. Vi behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra ovanstående ändamål.