Anvisningar MV, MH & korning

Bestämmelser och anvisningar för Svenska Brukshundklubbens mentalbeskrivning hund (MH), mentalbeskrivning valp (MV) och korning.

Mentalbeskrivning hund (MH)

Bestämmelser MH

Bestämmelser för mentalbeskrivning hund (MH) till exempel reglernas tillämplighet, ansökan, villkor för deltagande, prioriteringsordning, redovisning och funktionärer. Uppdaterad januari 2012.

Anvisningar MH

Anvisningarna beskriver hur varje moment skall utföras i mentalbeskrivning hund (MH). Justerade redaktionellt 26 februari 2012.

Beskrivningsmall, nyckel, MH

Beskrivningsmallen, nyckeln, finns med på MH-protokollets baksida och visar alla moment med bedömningsnivåer.

Korning

Bestämmelser korning

Korningen är uppdelad i två delar, ett mentaltest (MT) och en exteriörbeskrivning. Bestämmelser för att arrangera, villkor för deltagande, prioriteringsordning, funktionärer med mera. Uppdaterad januari 2012.

Anvisningar MT

Anvisningarna hur varje moment skall utföras i mentaltestet (MT). Uppdaterad januari 2012.

Bedömningsmall, nyckel, MT

Beskrivningsmallen, nyckeln, finns med på MT-protokollets baksida och visar alla moment med bedömningsnivåer. Finns även översatt till engelska. Uppdaterad januari 2012.

Mentalbeskrivning valp (MV)

Anvisningar MV

Anvisningarna beskriver hur varje moment skall utföras i mentalbeskrivning valp (MV).