Utskottsgruppernas minnesanteckningar

Här finns försvarsmaktsgruppens och räddningshundgruppens minnesanteckningar för innevarande år.

Eventuella beslut som grupperna fattat vid sina möten kan komma att ändras vid nästkommande utskottsmöte, när besluten fastställs.

Försvarsmaktsgruppen

2017

Minnesanteckningar nr 1 (PDF-dokument, 632 kB)

Minnesanteckningar nr 2 (PDF-dokument, 435 kB)

Minnesanteckningar nr 3 (PDF-dokument, 705 kB)

Räddningshundgruppen

2017

Minnesanteckningar nr 1 (PDF-dokument, 1,1 MB)

Minnesanteckningar nr 2 (PDF-dokument, 766 kB)