Patrullhund

Regler, protokoll och övriga blanketter som används vid utbildning av patrullhundsekipage och funktionärer finns här.

Regler och anvisningar

Anvisningar Anlagstest patrullhund Hv
(kommer inom kort)

Bestämmelser auktorisation provledare och kontrollanter (PDF-dokument, 17 kB)

Genomförandeplan patrullhundskurs (PDF-dokument, 329 kB)

Fastställande av kravspecifikationer Patrullhund Hemvärn (PDF-dokument, 61 kB)

Bilaga 1 Kravspecifikation av Patrullhund Hemvärn (PDF-dokument, 77 kB)

Bilaga 2 Kravspecifikation för Patrullhund Hv i vintermiljö (PDF-dokument, 49 kB)

Bilaga 3 Kravspecifikation för Patrullhund Hv i urban miljö (PDF-dokument, 49 kB)

Bilaga 4 Kravspecifikation för Patrullhund Hv i marin miljö (PDF-dokument, 106 kB)

Regler certifikatprov patrullhund (Gäller fr o m 2017-01-01) (PDF-dokument, 682 kB)

Tillägg regler certifikatprov (PDF-dokument, 16 kB)
(Gäller fr o m 2017-01-01)

Tjänstehundsinstruktion för Försvarsmakten - missiv (PDF-dokument, 32 kB)

Tjänstehundsinstruktion för Försvarsmakten - bilaga 1 (PDF-dokument, 646 kB)

Försvarsmaktens säkerhetsinstruktion - SÄKI

Marksäkerhetsorder 2016:10 (PDF-dokument, 141 kB)
Samordningsansvar för marksäkerhet vid frivillig försvarsverksamhet

Bilaga 1 till MarksäkO 2016:10 (PDF-dokument, 101 kB)
Mall för lokal överenskommelse mellan Försvarsmakten och frivillig försvarsorganisation avseende verksamhet som genomförs på ett arbetsställe som Försvarsmakten råder över

Bilaga 2 till MarksäkO 2016:10 (PDF-dokument, 103 kB)
Anvisning för kvalitetssäkrare vid orgenhet/förband när en frivillig försvarsorganisation genomför verksamhet på ett arbetsställe som Försvarsmakten råder över (PDF-dokument, 103 kB)

Protokoll och blanketter

Person- och hunduppgifter (Excel-dokument, 70 kB)
(Ny fr o m 2017-01-01. Ersätter anmälningsblankett patrullhundskurs och ska även ligga som första sida vid inträdesprov och certifikatprov)

Protokoll aspiranttjänstgöring kontrollant (PDF-dokument, 54 kB)

Protokoll aspiranttjänstgöring provledare (PDF-dokument, 692 kB)

Protokoll certifikatprov (Excel-dokument, 109 kB)
(Nytt fr o m 2017-01-01. OBS blanketten Person- och hunduppgifter ska alltid ligga som försättssida till certifikatprovsprotokollet)

Protokoll Anlagstest patrullhund Hv
(Publiceras inom kort här. OBS blanketten Person- och hunduppgifter ska alltid ligga som försättssida till protokollet för anlagstestet)

Protokoll lydnadsprov (Excel-dokument, 75 kB)

Resultatlista certifikatprov (Excel-dokument, 48 kB)

Hundförarens utvärdering av patrullhundskurs (Excel-dokument, 76 kB)

Instruktörslagets utvärdering av patrullhundskurs (Excel-dokument, 75 kB)

Utbildningsplan för befattning (Excel-dokument, 44 kB)

Utbildningssäkerhetsanalys (Excel-dokument, 22 kB)

Anmälan till avtalsutbildning (PDF-dokument, 106 kB)

Hundägareavtal
(Tillhandahålls av utbildningsgruppen)