Patrullhund

Regler, protokoll och övriga blanketter som används vid utbildning av patrullhundsekipage och funktionärer finns här.

Regler och anvisningar

Anvisningar inträdesprov (PDF-dokument, 362 kB)

Allmänna anvisningar inträdesprov - tillägg till anvisningar (PDF-dokument, 336 kB)

Bestämmelser auktorisation provledare och kontrollanter (PDF-dokument, 17 kB)

Genomförandeplan patrullhundskurs (PDF-dokument, 329 kB)

Fastställande av kravspecifikationer Patrullhund Hemvärn (PDF-dokument, 61 kB)

Bilaga 1 Kravspecifikation av Patrullhund Hemvärn (PDF-dokument, 77 kB)

Bilaga 2 Kravspecifikation för Patrullhund Hv i vintermiljö (PDF-dokument, 49 kB)

Bilaga 3 Kravspecifikation för Patrullhund Hv i urban miljö (PDF-dokument, 49 kB)

Bilaga 4 Kravspecifikation för Patrullhund Hv i marin miljö (PDF-dokument, 106 kB)

Regler certifikatprov patrullhund (PDF-dokument, 118 kB)
(Gäller fr o m 2017-01-01)

Tillägg regler certifikatprov (PDF-dokument, 16 kB)
(Gäller fr o m 2017-01-01)

Tjänstehundsinstruktion för Försvarsmakten - missiv (PDF-dokument, 32 kB)

Tjänstehundsinstruktion för Försvarsmakten - bilaga 1 (PDF-dokument, 646 kB)

Försvarsmaktens säkerhetsinstruktion - SÄKI

Marksäkerhetsorder 2016:10 (PDF-dokument, 141 kB)
Samordningsansvar för marksäkerhet vid frivillig försvarsverksamhet

Bilaga 1 till MarksäkO 2016:10 (PDF-dokument, 101 kB)
Mall för lokal överenskommelse mellan Försvarsmakten och frivillig försvarsorganisation avseende verksamhet som genomförs på ett arbetsställe som Försvarsmakten råder över

Bilaga 2 till MarksäkO 2016:10 (PDF-dokument, 103 kB)
Anvisning för kvalitetssäkrare vid orgenhet/förband när en frivillig försvarsorganisation genomför verksamhet på ett arbetsställe som Försvarsmakten råder över (PDF-dokument, 103 kB)

Protokoll och blanketter

Person- och hunduppgifter (Excel-dokument, 70 kB)
(Ny fr o m 2017-01-01. Ersätter anmälningsblankett patrullhundskurs och ska även ligga som första sida vid inträdesprov och certifikatprov)

Protokoll aspiranttjänstgöring kontrollant (PDF-dokument, 54 kB)

Protokoll aspiranttjänstgöring provledare (PDF-dokument, 692 kB)

Protokoll certifikatprov (Excel-dokument, 109 kB)
(Nytt fr o m 2017-01-01. OBS blanketten Person- och hunduppgifter ska alltid ligga som försättssida till certifikatprovsprotokollet)

Protokoll inträdesprov (Excel-dokument, 66 kB)
(Nytt fr o m 2017-01-01. OBS blanketten Person- och hunduppgifter ska alltid ligga som försättssida till inträdesprovsprotokollet)

Protokoll lydnadsprov (Excel-dokument, 75 kB)

Resultatlista certifikatprov (Excel-dokument, 48 kB)

Hundförarens utvärdering av patrullhundskurs (Excel-dokument, 76 kB)

Instruktörslagets utvärdering av patrullhundskurs (Excel-dokument, 75 kB)

Utbildningsplan för befattning (Excel-dokument, 44 kB)

Utbildningssäkerhetsanalys (Excel-dokument, 22 kB)

Anmälan till avtalsutbildning (PDF-dokument, 106 kB)

Hundägareavtal
(Tillhandahålls av utbildningsgruppen)