Patrullhund

Regler, protokoll och övriga blanketter som används vid utbildning av patrullhundsekipage och funktionärer finns här.

Regler och anvisningar

Anvisningar Anlagstest patrullhund Hv (PDF-dokument, 648 kB)
(Gäller fr o m 2018-06-01)

Genomförandeplan patrullhundskurs (PDF-dokument, 3,4 MB)
(Gäller fr o m 2018-09-01, för de som genomfört anlagstest patrullhund.)

Fastställande av kravspecifikationer Patrullhund Hemvärn (PDF-dokument, 61 kB)

Bilaga 1 Kravspecifikation av Patrullhund Hemvärn (PDF-dokument, 77 kB)

Bilaga 2 Kravspecifikation för Patrullhund Hv i vintermiljö (PDF-dokument, 49 kB)

Bilaga 3 Kravspecifikation för Patrullhund Hv i urban miljö (PDF-dokument, 49 kB)

Bilaga 4 Kravspecifikation för Patrullhund Hv i marin miljö (PDF-dokument, 106 kB)

Försvarsmaktens säkerhetsinstruktion - SÄKI

Marksäkerhetsorder 2016:10 (PDF-dokument, 141 kB)
Samordningsansvar för marksäkerhet vid frivillig försvarsverksamhet

Bilaga 1 till MarksäkO 2016:10 (PDF-dokument, 101 kB)
Mall för lokal överenskommelse mellan Försvarsmakten och frivillig försvarsorganisation avseende verksamhet som genomförs på ett arbetsställe som Försvarsmakten råder över

Bilaga 2 till MarksäkO 2016:10 (PDF-dokument, 103 kB)
Anvisning för kvalitetssäkrare vid orgenhet/förband när en frivillig försvarsorganisation genomför verksamhet på ett arbetsställe som Försvarsmakten råder över (PDF-dokument, 103 kB)

Regler certifikatprov patrullhund (Gäller fr o m 2017-01-01 t o m 2018-12-31) (PDF-dokument, 682 kB)

Tillägg regler certifikatprov (PDF-dokument, 16 kB)
(Gäller fr o m 2017-01-01 t o m 2018-12-31)

Regler slutprov patrullhund Hv (PDF-dokument, 3,3 MB)
(Gäller fr o m 2019-01-01)

Bilaga 1 regler slutprov patrullhund Hv - utrustning hund / förare (PDF-dokument, 114 kB)
(Gäller fr o m 2019-01-01)

Bilaga 2 regler slutprov patrullhund Hv - ljudfigurant vid vägval moment ptrl 500 m (PDF-dokument, 199 kB)
(Gäller fr o m 2019-01-01)

Bilaga 3 regler slutprov patrullhund Hv - fast bevakning (PDF-dokument, 217 kB)
(Gäller fr o m 2019-01-01)

Tillägg särskilda regler slutprov patrullhund Hv (PDF-dokument, 171 kB)
(Gäller fr o m 2019-01-01)

Protokoll och blanketter

Person- och hunduppgifter (Excel-dokument, 70 kB)
(Ny fr o m 2018-12-08. OBS! Ska alltid ligga som första sida vid anlagstest och slutprov)

Protokoll Anlagstest patrullhund Hv (PDF-dokument, 152 kB)
(Gäller fr o m 2018-12-08. OBS blanketten Person- och hunduppgifter ska alltid ligga som försättssida till protokollet för anlagstestet)

Protokoll aspiranttjänstgöring kontrollant (PDF-dokument, 54 kB)

Protokoll aspiranttjänstgöring provledare (PDF-dokument, 692 kB)

Protokoll certifikatprov (Excel-dokument, 109 kB)
(Gäller fr o m 2017-01-01 t o m 2018-12-31. OBS blanketten Person- och hunduppgifter ska alltid ligga som försättssida till certifikatprovsprotokollet)

Protokoll lydnadsprov (Excel-dokument, 75 kB)
(Gäller t o m 2018-12-31 och utgår därefter.)

Protokoll slutprov patrullhund Hv (PDF-dokument, 236 kB)
(Gäller fr o m 2019-01-01)

Resultatlista slutprov patrullhund Hv (Excel-dokument, 48 kB)
(Gäller fr o m 2019-01-01.)

Resultatlista slutprov patrullhund Hv (PDF-dokument, 184 kB)
(Gäller fr o m 2019-01-01)

Resultatlista certifikatprov patrullhund (Excel-dokument, 48 kB)
(Gäller t o m 2018-12-31)

Hundförarens utvärdering av patrullhundskurs (Excel-dokument, 76 kB)
(Gäller fr o m 2018-12-08)

Instruktörslagets utvärdering av patrullhundskurs (Excel-dokument, 75 kB)
(Gäller fr o m 2018-12-08)

Utbildningsplan för befattning (Excel-dokument, 44 kB)

Utbildningssäkerhetsanalys (Excel-dokument, 22 kB)

Anmälan till avtalsutbildning (PDF-dokument, 106 kB)

Hundägareavtal
(Tillhandahålls av utbildningsgruppen)