Administration & ersättning

Administration och ersättning vid tjänstehundskurser finns beskrivet i ett antal dokument. I dessa står det också vilka blanketter som skall användas vid olika tillfällen.

Det är viktigt att anvisningar följs och att rätt blanketter används. Hämta alltid senaste versionen av en blankett här. En del blanketter är gemensamma för patrullhundkurser och räddningshundkurser.

Administrativa anvisningar traditionell patrullhundskurs (PDF-dokument, 1,2 MB)
(Uppdaterad 2018-09-20)

Administrativa anvisningar patrullhundskurs internat (PDF-dokument, 1,2 MB)
(Uppdaterad 2018-09-20)

Administrativa anvisningar räddningshundkurs (PDF-dokument, 162 kB)
(Uppdaterad 2017-01-01)

Budget traditionell patrullhundskurs(Excel-dokument, 41 kB)
(Uppdaterad 2015-02-24)

Budget patrullhundskurs internat
(Uppdaterad 2017-02-02)

OBS! Budget för certifikatprov patrullhund, HFU och KU görs av kansliet fr o m 2017.

Ersättningar övriga kurstyper
(Uppdaterad 2018-01-01)

Fakturamall tjänstehund
(Uppdaterad 2016-01-01)

Person- och hunduppgifter
(Ny 2018-05-23)

Kursprogram/kursrapport tjänstehund
(Uppdaterad 2016-01-01)

Körjournal tjänstehund (Excel-dokument, 75 kB)

SBK frivilligpolicy tjänstehund (PDF-dokument, 77 kB)
(att läsa och ta del av vid instruktörsuppdrag)

SBK överenskommelse vid frivilligarbete tjänstehund (PDF-dokument, 87 kB)
(att skriva under vid instruktörsuppdrag)

Utbetalningsunderlag tjänstehund (Excel-dokument, 382 kB)

Frågor om administration och ersättningar

Har du frågor om administration eller ekonomi kontakta tjanstehund[at]brukshundklubben.se.