Regelrevidering 2017

Svenska Brukshundklubben arbetar för fullt med regelrevideringen för samtliga hundsporter inom organisationen. De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2017.

Status för de nya reglerna

Nu börjar reglerna som gäller från 2017-01-01 bli färdiga. Nedan ser ni hur allt ligger till:

Regler för mondioring (se i högerspalten), finns nu publicerade på vår hemsida. Dessa regler kommer inte att finnas till försäljning.

Regler för IPO-R (se i högerspalten), finns nu publicerade på vår hemsida. Dessa regler kommer inte att finnas till försäljning.

Regler för lydnadens Startklass-klass 2 (se i högerspalten), finns nu publicerade på vår hemsida men kommer även att finnas till försäljning på SBK-shopen senare.

Reglerna för lydnadsklass 3 (se i högerspalten), finns nu publicerade på vår hemsida. Dessa regler kommer i ett första skede endast finnas i elektronisk form på hemsidan. Eventuellt kommer de finnas till försäljning på SBK-shopen efter uppdateringarna från FCI är genomförda.

Reglerna för rallylydnad (se i högerspalten), finns nu publicerade på vår hemsida men kommer även att finnas till försäljning på SBK-shopen senare.

Reglerna för bruksprov (se i högerspalten) finns nu publicerade på vår hemsida och bruksreglerna kommer även att finnas till försäljning på SBK-shopen senare.

Regler för bruksprov patrullhund (se i högerspalten) finns nu publicerade på vår hemsida men kommer även att finnas till försäljning på SBK-shopen senare.

Regler för IPO-NS (Nordic Style) (se i högerspalten) finns nu publicerade på vår hemsida men kommer även att finnas till försäljning på SBK-shopen senare.

Regler för dragprov håller på att layoutas och kommer att publiceras på hemsidan senare. Dessa regler kommer inte att finnas till försäljning.

Regler för IPO (se i högerspalten) finns nu publicerade på vår hemsida.
IPO reglerna kommer inte att finnas till försäljning då FCI kommer att ändra i dessa regler 2018. En ny remissrunda på FCI:s regler i IPO är skickad till alla SBK distriktens- och rasklubbarnas tävlingsavdelningar samt till alla IPO-domare.

Läs mer om remissen på IPO-reglerna

Regler för mentalbeskrivning hund (MH), mentaltest (MT) och exteriörbeskrivning och uthållighetsprov (UHP) håller på att layoutas och kommer att publiceras på hemsidan under december.