Arrangör - IPO

Här hittar du information och blanketter för arrangörer inom Svenska Brukshundklubbens tävlingsgren IPO.

Arrangör

Arrangören är den klubb som hanterar tävlingen. Man ansöker om att få arrangera tävling, ordnar med protokoll och resultatlistor, genomför hela tävlingen och rapporterar in resultaten i SBK Tävling.

Officiella prov i grenarna (IPO, FH, IPO-FH, BSL och BH) anordnas av lokalklubb, rasklubb eller distrikt (SM endast distrikt)

Ansökan om prov

Ansökan om prov i IPO görs direkt i SBK Tävling men trots att proven ska läggas in i SBK Tävling av den egna klubben, gäller fortfarande att lokalklubbarnas IPO-prov beviljas via respektive SBK-distrikts tävlingsavdelning. Rasklubbarnas ansökan om IPO-prov beviljas via rasklubbens centrala organisation.

Datum för ansökan

Ansökan om prov och tävling görs direkt i SBK Tävling och ska vara inlagda och godkända senast 1 september året före.

Den 20 september året före fastställs tävlingskalendern och efter detta datum får inga ändringar ske utan synnerliga skäl. Vissa tillägg får göras löpande under året.

Se exempel på dokument om hur ansökan om prov går till på sidan Arrangör - bruksprov

Tillägg av prov

Tillägg av BH-prov får göras löpande under året, vilket beslutas av respektive distrikt eller rasklubb som sedan meddelar SBK:s förbundskansli.

Förklaringar på tävlingskategorier i IPO-prov som används i tävlingsprogrammet:

Delad tävling = Innebär att en tävling är uppdelad på två dagar

Internationellt prov = Gäller endast klass 3 i IPO-prov.

Anskaffande av domare och figuranter

Domare och figuranter för prov i IPO anskaffas av arrangören. Arrangören kontaktar själv svenska domare och figuranter, men vid ansökan om utländska domare och figuranter ska ansökan gå via Förbundskansliet på formulär som man finner här. Ansökan om utländska funktionärer ska göras 6 månader innan provdatum.

Internationella prov

Gäller endast klass 3 i IPO-prov. Internationella prov som beviljats av FCI måste genomföras enligt den ansökan som godkänts av FCI. Ändring av datum eller inställd tävling måste omgående meddelas till SBK förbundskansli/FS för vidare befordran till SKK/FCI.

Redovisas inte resultaten, ändras datum eller om provet ställs in utan att man meddelat FCI kommer en avgift att behöva betalas och den kommer att faktureras arrangören.

Ändring i tävlingskalendern

Ändringar i fastställd tävlingskalender "tillåts endast om synnerliga skäl föreligger". I ansökan om ändring ska utförlig motivering göras, ansökan skickas sedan till distriktet, som efter beslut vidarebefordrar ansökan till SBK förbundskansli/FS.