Protokoll & anteckningar

Protokoll och anteckningar från Svenska Brukshundklubbens utskott för organisation.

Protokoll

Protokoll från utskottsmöten läggs ut på hemsidan när de är justerade. Namnteckningar från justeringsmän etc. finns inte på de utlagda protokollen. De justerade och underskrivna originalen förvaras på förbundskansliet.

2017

Protokoll nr 5, 2017-11-13 (PDF-dokument, 444 kB)

Protokoll nr 4, 2017-10-04 (PDF-dokument, 359 kB)

Protokoll nr 3, 2017-06-20 (PDF-dokument, 448 kB)

Protokoll nr 2, 2017-04-19 (PDF-dokument, 365 kB)

Protokoll nr 1, 2017-02-13 (PDF-dokument, 295 kB)

2016

Protokoll nr 8, 2016-11-02 (PDF-dokument, 309 kB)

Protokoll nr 7, 2016-09-19 (PDF-dokument, 243 kB)

Protokoll nr 6, 2016-08-03 (PDF-dokument, 271 kB)

Protokoll nr 5, 2016-06-01 (PDF-dokument, 285 kB)

Protokoll nr 4, 2016-04-20 (PDF-dokument, 255 kB)

Protokoll nr 3, 2016-02-09 (PDF-dokument, 244 kB)

Protokoll nr 2, 2016-01-21 (PDF-dokument, 240 kB)

Protokoll nr 1, 2016-01-13 (PDF-dokument, 255 kB)

2015

Protokoll nr 5, 2015-11-05 (PDF-dokument, 224 kB)

Protokoll nr 4, 2015-10-16 (PDF-dokument, 230 kB)

Protokoll nr 3, 2015-08-18 (PDF-dokument, 222 kB)

Protokoll nr 2, 2015-06-23 (PDF-dokument, 220 kB)

Protokoll nr 1, 2015-04-19 (PDF-dokument, 212 kB)

2014

Protokoll nr 4, 2014-11-29 (PDF-dokument, 208 kB)

Protokoll nr 3, 2014-09-09 (PDF-dokument, 221 kB)

Protokoll nr 2, 2014-04-29 (PDF-dokument, 214 kB)

Protokoll nr 1, 2014-01-14 (PDF-dokument, 255 kB)

Anteckningar

Anteckningar från utskottet för organisations konferenser mm kommer att läggas här.

Distriktsforum 2015-01-30

Presentation Distriktsforum (PowerPoint-dokument, 1,3 MB)

Deltagarlista Distriktsforum (PDF-dokument, 179 kB)

Minnesanteckningar Distriktsforum (PDF-dokument, 330 kB)