Ideellt engagemang i värdegrundsarbete

Nu söker Svenska Brukshundklubben dig som är intresserad av att ideellt engagera dig i utvecklingen av vårt värdegrundsarbete.

Våra kärnvärden Samhörighet, Behov, Kompetens är tre minnesord som lyfter fram några centrala värden som ska prägla SBK, nu och i framtiden.

Vi söker dig...

  • som är, eller har varit, medlem i Svenska Brukshundklubben
  • har vilja att lägga en del av din fritid på ett roligt och utvecklande arbete
  • har kompetens att strategiskt planera och leda vårt värdegrundsarbete
  • gärna har erfarenhet av att ha arbetat med värdegrundsarbete

Mål för uppdraget

Målet är att leda utvecklingen av Svenska Brukshundklubbens värdegrundsarbete och implementera det i organisationen så det genomsyrar all verksamhet.

Uppgift

Som sammankallande för utskottsgrupp värdegrund, driver du arbetet i gruppen och ingår i utskottet. Att ingå i utskottet innebär att medverka på utskottsmöten, vara delaktiga i utskottets övergripande beslut och rapportera om den egna gruppens arbete. Utskottet sammanträder cirka fyra gånger per år, mestadels över telefon. Däremellan förekommer arbete i utskottsgruppen.

Du får...

  • Jobba i ett team med likasinnade
  • Påverka utvecklingen av en central del i Svenska Brukshundklubbens uppdrag
  • Se hur det centrala arbetet i en ideell organisation fungerar inifrån
  • En ny merit i ditt CV som väger tungt hos framtida arbetsgivare.

Anmäl ditt intresse idag

Anmäl ditt intresse senast den 31 december till: anders.dahlstedt[at]brukshundklubben.se Bifoga ditt CV och ett personligt brev.

Frågor

Eventuella frågor besvaras av anders.dahlstedt[at]brukshundklubben.se.