Ideellt engagemang i ledarskapsutveckling

Nu söker Svenska Brukshundklubben dig som är intresserad av att ideellt engagera dig i ledarskapsfrågor som berör föreningslivet.

Svenska Brukshundklubben skolar nya ledare, både inom föreningsliv och hundägarutbildning. Därför är ledarskapsutveckling en central del i vårt arbete.

Vi söker dig…

  • som är, eller har varit, medlem i Svenska Brukshundklubben
  • har vilja att lägga en del av din fritid på ett roligt och utvecklande arbete
  • har kompetens att strategiskt planera för och leda vår ledarskapsutveckling.
  • gärna har erfarenhet av att planera ledarskapsutbildningar

Mål för uppdraget

Målet är att leda arbetet för ledarutveckling så att fler i ledarpositioner inom Svenska Brukshundklubben utvecklas i sin roll, samt göra ledarroller attraktiva så fler vill engagera sig i ledarrollen inom organisationen.

Uppgift

Som sammankallande för utskottsgrupp ledarskapsutveckling, driver du arbetet i gruppen och ingår i utskottet. Att ingå i utskottet innebär att medverka på utskottsmöten, vara delaktiga i utskottets övergripande beslut och rapportera om den egna gruppens arbete. Utskottet sammanträder cirka fyra gånger per år, mestadels över telefon. Däremellan förekommer arbete i utskottsgruppen.

Du får

  • Jobba i ett team med likasinnade
  • Påverka utvecklingen av en central del i Svenska Brukshundklubbens uppdrag
  • Se hur det centrala arbetet i en ideell organisation fungerar inifrån
  • En ny merit i ditt CV som väger tungt hos framtida arbetsgivare.

Anmäl ditt intresse idag

Anmäl ditt intresse senast den 31 december till anders.dahlstedt[at]brukshundklubben.se. Bifoga ditt CV och ett personligt brev.

Frågor

Eventuella frågor besvaras av anders.dahlstedt[at]brukshundklubben.se.