Inbjudan till information om IGP-2019 (nya IPO)

Från och med 2019-01-01 gäller ett nytt regelverk för det vi hittills kallat IPO.

Det kommer att heta IGP (Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordning), och en del förändringar har gjorts, både vad gäller utförande av moment och hur moment ska bedömas.

SBK:s UG IPO har glädjen att bjuda in domare, provledare och figuranter till informationsträffar om IGP-2019. Övriga intresserade erbjuds att deltaga i mån av plats.

Läs Inbjudan med datum och platser där information kommer att ske. (PDF-dokument, 130 kB)