Administrativa anvisningar för patrullhundskurser

Publicerat i: Tjänstehund

Fr.o.m den 1 januari 2018 gäller nya administrativa anvisningar för patrullhundskurserna.

Både de traditionella och internatkurserna har fått nya anvisningar.

Om du är kursansvarig instruktör för en patrullhundskurs måste du läsa dessa anvisningar för att veta hur administrationen går till för en patrullhundskurs. Det är en hel del att tänka på för att kursen ska gå smidigt.

Bl.a. är det väldigt viktigt att läsa igenom hur man fyller i blanketterna och när de ska skickas till försvarsmaktsombud och kansli.

En utbildningsplan t.ex. ligger ju till grund för att eleven/deltagaren på kursen ska få ut sin utrustning samt att en säkerhetskontroll kan göras i början av kursen. Detta leder ju sedan till att eleven får ett utbildningsavtal och kan söka GU-F.

Här hittar du de nya anvisningarna.