Ny dagersättning för patrullhundskurser och räddningshundkurser

Fr.o.m den 1 oktober 2017 gäller ny dagersättning,146 kr (72 kr tidigare) för deltagare på patrullhundskurser och räddningshundkurser.

Detta ändras per automatik vid utbetalningar från kansliet.

De administrativa anvisningarna kommer att uppdateras framöver.