Tillträde till FM lokaler för hundar under utbildning

Publicerat i: Tjänstehund

Hundar som utbildas för hemvärnets behov, genom SBK, ska beredas tillträde till Försvarsmaktens infrastruktur och övningsterräng samt utbildningsanordningar som FM-hundar i övrigt under utbildningen

Intill dess att nytt tjänstehundsreglemente fastställs gäller: Direktiv gällande tillträde till FM lokaler för hundar under utbildning. (PDF-dokument, 483 kB)