Regler för lydnadsklass 3

Nu finns de uppdaterade reglerna för lydnadsklass 3 publicerade på hemsidan.

Enligt tidigare beslut ska lydnadsklass 3 följa FCI:s class 3, vilket innebär att när det kommer förändringar från FCI för class 3 kommer även vårt regelverk för klass 3 att korrigeras.

Efter de ändringar som införts i FCI:s regler under början av 2017 så har arbetet pågått med att uppdatera våra svenska regler för klass 3. Detta arbete är nu färdigt och du hittar de uppdaterade reglerna här.

De uppdaterade reglerna träder i kraft med omedelbar verkan för att sedan gälla till och med 2021-12-31.