Lydnadsklass 3

Publicerat i: Prov & tävling

Vi publicerar nu ett dokument med alla ändringar i lydnadsklass 3 reglerna tydligt markerade.

Dokumentet ska inte ses som ett regelhäfte, utan enbart som en hjälp för att se vilka bitar som är ändrade från förra utgåvan av reglerna.

De texter som är borttagna i det nya regelhäftet är överstrukna i detta dokument.

De texter som är tillagda i det nya regelhäftet är skrivna med röd text i detta dokument.

Dokumentet med ändringarna hittar du här. (PDF-dokument, 1,5 MB)