Tävlingssekreterare Lydnad

Publicerat i: Prov & tävling

Nu är det beslutat att domaren kan ha ansvar för resultatlistorna vid lydnadstävling i de fall där man inte har en auktoriserad tävlingssekreterare.

Ansvaret för att protokoll och resultatlistor är korrekt förda och upprättade åvilar tävlingssekreteraren, under förutsättning att denna är auktoriserad i någon gren, i annat fall domaren.

Tävlingssekreteraren eller domaren hanterar resultatredovisningen i SBK Tävling och resultatlistan ska uppta samtliga i tävlingen deltagande hundar (även icke godkända).

Utbildningsplanerna för tävlingssekreterare håller på att uppdateras och revideras varför ovanstående lösning är korrekt tills vidare.