Ny grafisk profil på G

Förbundet har presenterat en renodling av logotyp som en del i en ny grafisk profil. Beslut ska ta på kongressen i maj, så gör din röst hörd till delegaterna vad du tycker.

Bakgrund

MSvenska Brukshundklubbens logotyp 2016ed anledning av en ökad efterfrågan från klubbar och distrikt på en gemensam profil, har förbundet börjat att fräscha upp sin grafiska profil som gradvis kommer att fasas in, främst i tryckt material. I detta ingår också en renodling av logotypen. Förslag på renodling av logotypen kommer att ligga som förslag till kongressen (SBK:s årsmöte) i maj.

Förslaget tillgodoser behovet av att modernisera logotypen och göra den enklare att trycka och hantera.

Inga extra kostnader

Den tidigare versionen av logotypen kommer fasas ut under en period så det inte tillkommer extrakostnader. Vi räknar med att det tar cirka ett år för utfasning centralt. På distrikt- och klubbnivå kan det ta ytterligare tid. Renodlad klubblogotypVi kommer ta fram klubblogotyper enligt den nya profilen kostnadsfritt, där vi prioriterar de klubbar som redan sedan tidigare använd SBK-loggan med klubbtillägg samt distrikt. Klubbar och distrikt implementerar sedan detta i sin takt.

Andra klubbar kommer ha möjlighet att skaffa SBK-baserad logotyp med lokalt tillägg precis som tidigare.

Utformning av renodlad logotyp

förslag på renodlad logotyp

Fördelar

  • Logotypen får ett mer modernt utseende och utförande som ligger i linje med dagens tryckteknik och kunskap om grafisk formgivning
  • En renodlad logotyp blir lättare att hantera av kansliet, tryckerier och vid brodyr etc.

Borttagning av kedjan

Kedjan har en historisk symbolik där klubbar, rasklubbar och distrikt sitter samman som i en kedja och tillsammans är stark. Det finns också en symbolik i kedjan kring att "inget är starkare än kedjans svagaste länk", som påminner oss om att alla behöver stötta varandra för att organisationen ska förbli stark.

Det är en fin symbolik, men det är inte alla som förstår den. I en logotyp behöver budskapet vara kristallklart och inte lämna utrymme för tolkningar.

Jubileumslogotyp under 2018

Under hösten 2017 kommer vi att börja använda den jubileumslogotyp som är framtagen med anledning av 100-årsfirandet 2018. Logotypen för 100-årsjubileet är enligt den tidigare utformningen, vilket vi anser är positivt. Den får sätta punkt för SBK:s första hundra år då logotypen haft samma utförande de senaste 35 åren. Den renodlade versionen får markera en nystart på en ny era och ett nytt sekel för klubben.

Beslutet tas på kongressen

På Svenska Brukshundklubbens årsmöte i maj kommer delegaterna besluta om förslaget på renodlad logotyp. Vi hoppas att medlemmar och klubbar gör sin röst hörd och delger delegater i distrikt och rasklubb vad du tycker. Både förbundet och flera distrikt och lokalklubbar har börjat använda den renodlade logotypen.