Avtal om försvarsmaktshundar klart

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund

Försvarsmakten har tillsammans med Svenska Kennelklubben och Svenska Brukshundklubben nått en överenskommelse om vilka förutsättningar som ska gälla för registrering av hundar i SKK.

På grund av att Försvarsmakten, FM, är en egen myndighet och således inte medlem i SKK, kommer FM medges ett antal undantag från de regler som gäller för SKK:s medlemmar.

Överenskommelsen innebär i korthet att alla i dag oregistrerade FM-hundar kommer att stambokföras retroaktivt. FM kommer även att låta MH-beskriva sina avelsdjur. Som en konsekvens av överenskommelsen kommer FM-hundar att kunna användas av uppfödare utanför FM.

Överenskommelsen skrevs under av chefen för Flygvapnet den 20 april och kommer att träda i kraft från och med den 1 maj 2017. Avtalsparter är Svenska Kennelklubben, Svenska Brukshundklubben och Försvarsmakten.

Ovanstående innebär att för hund som överlåtits till privatperson gäller samma regler som för övriga medlemmar inom SKK-organisationen vad gäller rätten att starta på bruksprov samt registrera valpkull efter/undan aktuell valpkull.