Du bestämmer

Som medlem i Svenska Brukshundklubben styr du vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen, hur pengar ska fördelas och hur verksamheten ska bedrivas.

I maj hålls kongressen, Svenska Brukshundklubbens högsta beslutande organ. Som medlem kan du påverka vilka beslut som ska tas där. Genom att delta på medlemsmöten, uppvakta din styrelse och göra din röst hörd, sätter majoritetens vilja riktningen för vår verksamhet.

Majoriteten styr

Svenska Brukshundklubben styrs i demokratisk anda, vilket betyder att majoritetens vilja styr. Men utan din röst, vet vi inte vad majoriteten vill. Därför är viktigt att du som medlem är aktiv inför klubbens årsmöten och kongressen. Det är nu, innan kongressen, som du har möjlighet att påverka, efteråt är det försent.

Nu finns samtliga handlingar inför kongressen publicerat

I kongresshandlingarna (PDF-dokument, 1,5 MB) hittar du mål, fokusområden och budget för de kommande åren. Här hittar du också valberedningens förslag till nya medlemmar i förbundsstyrelsen och de motioner som kommit in från våra klubbar och distrikt.

Förbundsstyrelsen har i år lagt tre förslag som rör medlemsavgifter, kongressprotokollet och renodlad logotyp.

Vad hände egentligen förra året? Verksamhetsberättelsen (PDF-dokument, 1,0 MB) beskriver vad förbundet gjort under 2016. Intressant läsning för den som undrar!

Samtliga handlingar och mer om vår organisation och beslutsprocesser finner du alltid på: www.brukshundklubben.se/kongress_handlingar_protokoll