Rapportering av gruppmoment

Publicerat i: Prov & tävling

Från och med 2017-01-01 kommer nya regler att införas kring hur rapporteringen av gruppmomenten ska ske.

Det är mycket viktigt att både arrangör och domare tar sitt ansvar att rapportera så ingen hund ska behöva bli störd av en annan hund under ett gruppmoment samt för att statistiken kring rapporterade störande hundar ska bli korrekt.

Arrangören är därför från och med 2017 skyldig att rapportera in anledningen till varför de hundar som fått noll i betyg på ett gruppmoment har fått detta.

Läs mer om rapportering av gruppmomenten här.