Förändrad anmälningsavgift till SM

Från och med 2017 kommer deltagaravgiften i Svenska Brukshundklubbens SM att förändras.

Anmälningsavgiften till Svenska Mästerskap inom Brukshundklubben kommer vara 600 kr från och med 2017 när den nya regellåsningsperioden börjar. Höjningen är ett sätt att trygga ekonomin för SM-arrangörer.

Anmälningsavgifterna till SM har under ett antal år varit 400 kr per start för alla grenar. Då ett SM-arrangemang i allmänhet drar med sig mer kostnader än ett vanligt prov- eller tävlingstillfälle blir det en lägre täckningsgrad för kringkostnader trots en högre anmälningsavgift. Därför har förbundsstyrelsen beslutat att höja anmälningsavgiften.