Bra start på tävlingssäsongen

Tävlingssäsongen på Brukshundklubbarna kommer igång så smått. Här är några saker att tänka på för dig som ska tävla.

Klubb att tävla för

Inför första tävlingen på säsongen kan du byta klubb att tävla för. Då ska man gå in på två ställen på sitt eget konto för att ändra klubbtillhörighet. Både in på Mina förare och Redigera profil.

Man får tävla för olika klubbar i olika sporter (lydnad för en, bruks för en annan etc), men har man en gång startat att tävla för en klubb i en sport så måste man hålla sig till den klubben så länge medlemskapet pågår eller hela kalenderåret.

Kontroll av medlemskap

Arrangörer kan via SBK Tävling kontrollera de tävlandes medlemskap, förutsatt att man är medlem i SBK, men för att det ska fungera så måste man lägga in rätt medlemsnummer på sitt eget konto i SBK Tävling och ens namn måste vara stavat exakt lika i både Medlem online och SBK Tävling – annars kan medlemskapet inte kontrolleras via systemet.

Vid uppflyttning i klasser (eller tävlande i ny sport)

Som tävlande måste man själv, på sitt eget konto i SBK Tävling, klicka i att ens hund ska vara anmälbar i nästa klass (eller ska kunna anmälas till ny sport) – detta sker inte automatiskt! Klicka då på Mina hundar, redigera hunden och klicka i rätt klass/sport där och glöm inte uppdatera uppgifterna så det sparas.

Flytta eller ta bort hund från konto

Man kan själv, på sitt eget konto i SBK Tävling, flytta eller helt ta bort en hund från kontot. Klicka då in på Mina hundar, klicka på den hundens tilltalsnamn som ska flyttas/tas bort. Då kommer rutor fram där man kan antingen flytta hunden till annans konto eller ta bort hunden helt. Vid flytt till annans konto måste man veta den andra förarens användarnamn eller e-postadress.

Mer information om ditt konto i SBK Tävling finns på supportsidorna.