UND/Hund befäl bataljon

Publicerat i: Tjänstehund

Ny kurs på Hundtjänstskolan 2016 är UND/Hund befäl bataljon som riktar sig till de som är i befattning eller ska gå in i befattning med inriktning på hundtjänsten.

Und/Hund befäl bataljon riktar sig till de som är i befattning eller skall gå in i befattning med inriktning på hundtjänsten. Innehåll är hundtjänst på bataljonsnivå, planering av och genomförande av verksamhet, upprätta rutiner, skapa dokument/order samt bistå högre chef i beslutsfattande och planering av insats.

Kursen är en pilotkurs 2016.

OBS! Det går att skicka in ansökan även efter sista anmälningsdatum till denna kurs på Hundtjänstskolan.

Läs mer om hur du söker till kursen här.