Nytt tänk kring landslag och talangsatsning i lydnad

Svenska Brukshundklubbens målsättning är att vara bäst i världen i lydnadsklass. Trots en gedigen och långsiktig elitsatsning har resultaten uteblivit.

- Vi behöver ta nya grepp både i fråga om mål och ledarskap, säger förbundsordförande Rolf Weiffert. Därför kommer vi att se ett antal förändringar redan under våren 2016.

De första förändringarna är att ledningen för landslaget och talangsatsningen får en annan formation. Trots hårt arbete och höga ambitioner har satsningarna inte nått hela vägen fram.

- Vi har haft samma ledning för landslaget och talanggruppen under en längre tid och de har gjort en fantastisk insats, menar Barbro Olsson som är sammankallande för utskottet för prov och tävling. Nu vill vi prova andra former av ledning som kan bidra till förnyelse, fortsätter hon.

Att se över uttagningarna till landslaget, arbetet med talanggruppen, nya måldokument samt att titta på andra länders vinnarkoncept är ytterligare steg i resan till att återigen bli bäst i världen i lydnadsklass.

Personer som leder arbetet vidare

Förbundsstyrelsen har utsett Barbro Olsson och Thomas Lundin att driva förnyelsearbetet. De kommer också agera ställföreträdande landslagsledning samt ledning för talanggruppen till dess att ny ledning är utsedd, vilket beräknas vara klar innan januaris utgång.

Aktiviteter framöver

De aktiviteter som finns inplanerade under vintern och våren kommer att arrangeras. Det kan dock ske en del förändringar i genomförande och program. Information om detta kommer att delges till berörda.

Närmast på tur är en tävling i Rättvik (Nedansiljans BK) där talanggruppen ska delta. Barbro Olsson kommer att vara närvarande för att svara på frågor och utvärdera det fortsatta arbetet.

För frågor:

Barbro Olsson, barbro.olsson@brukshundklubben.se

Thomas Lundin, thomas.lundin@brukshundklubben.se