Personalförändringar på kansliet

Med anledningar av föräldraledigheter och nya uppdrag har det skett en del personalförändringar på förbundskansliet.

Sedan årsskiftet har det skett en del förändringar i personalsammansättningen på förbundskansliet.

Katarina Swahn är tillbaka från föräldraledighet och fortsätter sin tjänst som organisationssekreterare. Agneta Olsson som vikarierat för Katarina, tar över som handläggare för utskottet för Avel och hälsa. Therese Palm kommer i sin tur att jobba vidare i projektet Assistanshundar.

Vidare har vi en ny medarbetare som vikarierar på tjänstehundsavdelningens ekonomiavdelning. Lena Larsson heter hon.

VI hälsar nya och gamla medarbetare välkomna och önskar dem lycka till med sina respektive tjänster.

Kontaktuppgifter till samtliga medarbetare på förbundskansliet.