Information från Lydnadsgruppen

Här kommer information från Lydnadsgruppen om deras arbete med bland annat bedömningsanvisningar.

Efter vår referensdomarkonferens i lydnad fortsätter ett omfattande arbete för alla 12 deltagare. Vi definierade ett antal områden där vi ska arbeta fram bedömningsanvisningar, dessa områden har delats ut till alla referensdomare i grupper om två. De har fram till den 31 januari på sig att arbeta fram en färdig bedömningsanvisning som under tiden stäms av med alla referensdomare och slutligen fastställs av Utskottet för Prov och Tävling.

De områden vi definierat speciellt är:
• Beskriva nya betygspyramiden
• Beskriva bedömning av tempo & fart
• Beskriva bedömning av kroppsspråk
• Beskrivna bedömning av beröring av hunden
• definiera dubbelkommando och extra kommando
• tolerans mellan klasserna samt hunden agerar självständigt

Vi har även gått igenom nya materiel, hinder och apporter, koner mm.

Utöver detta har vi nu skickat in den slutgiltiga versionen av reglerna klass 1-3 inklusive vår nya klass "startklassen", efter våra beslut på referensdomarkonferensen, till kansliet för redaktionell utformning som är lika för alla regelområden. Efter detta går alla regler vidare till Svenska Kennelklubben.

Ett arbete som också pågår i Utskottsgrupp lydnad är att arbeta fram en ny utbildningsplan för lydnadsdomare.