Licenser

Inom Svenska Brukshundklubben finns ett antal licenser som behövs vid tävlande i olika tävlingsgrenar.

Skydds, IPO & Mondioring

För tävlande inom skydds och IPO finns en teoretisk utbildning som måste genomföras innan man får tävla.

Bestämmelser för licens vid tävlande med skyddshundar (Uppdaterad 2017-02-14) (PDF-dokument, 186 kB)

Teoretisk utbildning för licens

Träningslicens för Mondioring (Uppdaterad 2017-02-14) (PDF-dokument, 137 kB)

Ansökan om licens för träning i Mondioring eller tävling med skyddshund (Uppdaterad 2017-02-14) (PDF-dokument, 255 kB)

Ansökan om personlig träningslicens för Mondioring (Uppdaterad 2017-02-14) (PDF-dokument, 236 kB)

Ansökan om personlig licens för tävlande med skyddshund (Uppdaterad 2017-02-14) (PDF-dokument, 214 kB)

Ansökan sker till skyddsansvarig i det distrikt och område där huvudparten av träningen bedrivs.

Drag

Information om licens för tävlande i drag.

Blandras/oregistreras hund

Information om tävlingslicens för blandras/oregistrerad hund.