Licenser

Inom Svenska Brukshundklubben finns ett antal licenser som behövs vid tävlande i olika tävlingsgrenar.

Skydds & IPO, Mondioring

För tävlande inom skydds och IPO finns en teoretisk utbildning som måste genomföras innan man får tävla.

Träningslicens för Mondioring (PDF-dokument, 136 kB)

Personlig träningslicens för Mondioring (PDF-dokument, 235 kB)

Teoretisk utbildning för licens i skydds och IPO

Ansökan om licens för träning i Mondioring eller tävling med skyddshund (PDF-dokument, 212 kB)

Ansökan om personlig licens för tävlande med skyddshund (PDF-dokument, 213 kB)

Ansökan om licens ska styrkas av skyddsansvarig på lokalklubben och sedan skickas till det distrikt som din klubb tillhör.

Drag

Information om licens för tävlande i drag.

Blandras/oregistreras hund

Information om tävlingslicens för blandras/oregistrerad hund.