Sista dag för inrapportering av 2018 års lokala medlemsavgift

Publicerat i: Organisation

Efter beslut på årsmöte ska den lokala medlemsavgiften för kommande verksamhetsår rapporteras in i Svenska Brukshundklubbens medlemsregister Medlem Online.

Datum:

Det är endast den lokala avgiften som ska rapporteras in i Medlem Online av lokalklubbar och rasklubbar. Förbundsavgiften tillkommer automatiskt.

Sista dag för inrapportering är den 6 november 2017.