Kalender

Förbundets gemensamma händelser finns här i Svenska Brukshundklubbens kalender. Du kan välja att filtrera fram händelser utifrån utskottsområde, dag eller månad.

September, 2016

 • Lärarevent för SBK Lärare

  Succén från 2014 upprepas, med lite nya ämnen och nya lärare. Erfarna instruktörer är välkomna i mån om plats.

  Publicerat i: Hundägarutbildning

 • Telefonmöte rasklubbar 29/9

  Samtliga rasklubbar är inbjudna till telefonmöte med Utskottsgrupp avelssamordning (UGA), och har fått en inbjudan via mejl.

  Publicerat i: Avel & hälsa

 • KU figurant / spår patrullhund

  Svenska Brukshundklubbens Försvarsmaktsgrupp bjuder in till en kompletteringsutbildning (KU) figurant / spår patrullhund i Eksjö vecka 39.

  Publicerat i: Tjänstehund

Oktober, 2016

 • Hundförarutbildning (HFU) på Kvarn, Prästtomta

  En hundförarutbildning (HFU) genomförs under fyra dagar i oktober på Kvarn / Prästtomta i Linköping. Utbildningen riktar sig till nyblivna hundförare som utbildat sin första patrullhund under 2015, och ännu inte påbörjat verksamhet i förbandet eller genomfört KFÖ, ska gå hundförarutbildning. Från och med år 2016 är hundförarutbildningen obligatorisk för alla som certifierar sin första patrullhund.

  Publicerat i: Tjänstehund

 • Telefonmöte rasklubbar 6/10

  Samtliga rasklubbar är inbjudna till telefonmöte med Utskottsgruppen för avelssamordning, och har fått en inbjudan via mejl.

  Publicerat i: Avel & hälsa

 • FS-sammanträde nr 7 2016

  Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse genomför årets sjunde sammanträde.

  Publicerat i: Organisation

 • SKK:s förtjänsttecken 2017

  Svenska Brukshundklubbens rasklubbars och medlemmars förslag på nomineringar till SKK:s förtjänsttecken ska vara SBK:s förbundskansli tillhanda senast den 15 oktober året innan KF.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund

 • Hamiltonplaketten 2017

  Svenska Brukshundklubbens rasklubbars och medlemmars förslag på nomineringar till Kennelklubbens Hamiltonplakett ska vara poststämplat och Brukshundklubbens förbundskansli tillhanda senast den 15 oktober året innan KF.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund

 • IPO-R prov i Tierp 2016

  Nationellt IPO-R-prov i Tierp

  16 oktober 2016 / October 10 2016 i/at Tierp BK

  Publicerat i: Prov & tävling Tjänstehund

 • Motion till rasklubb

  Medlem har rätt att lämna in motion till medlemsmöte för rasklubb med en nivå. Region har rätt att lämna in motion till fullmäktigemöte för rasklubb med två nivåer. Motioner ska vara skriftliga och lämnas in senast den 20 oktober till klubbstyrelsen.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund

 • Motion till lokalklubb

  Som medlem i en lokalklubb har du rätt att lämna motioner till din klubb. Motioner ska vara skriftliga och lämnas in senast den 20 oktober från medlem till klubbstyrelsen.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund

 • Hundförarutbildning i Eksjö

  En hundförarutbildning (HFU) genomförs under fyra dagar i oktober i Eksjö. Utbildningen riktar sig till nyblivna hundförare som utbildat sin första patrullhund under 2015, och ännu inte påbörjat verksamhet i förbandet eller genomfört KFÖ, ska gå hundförarutbildning. Från och med år 2016 är hundförarutbildningen obligatorisk för alla som certifierar sin första patrullhund.

  Publicerat i: Tjänstehund

 • KU Taktik

  Inbjudan till kursen KU Taktik som genomförs vecka 42 på HvSS för Hundbefäl kompani alternativt Und/Hund befäl bataljon.

  Publicerat i: Tjänstehund

 • Föreningscoachutbildning

  Svenska Brukshundklubbens föreningscoacher genomför en kompletterande utbildningshelg i föreningskunskap och erfarenhetsutbyte.

  Publicerat i: Organisation

 • Konferens för distriktens hundägarutbildning

  Till konferensen inbjuds ordförande i distriktens hundägarutbildning. I mån av plats är fler välkomna att anmäla, då på distrikts bekostnad.

  Publicerat i: Tjänstehund

 • Inbjudan till ungdomskonferens

  För dig som är mellan 15-25 år, har deltagit på ett eller flera av våra ungdomsläger och är eller vill vara en del av tjänstehunds ungdomsverksamhet, anordnas nu en ungdomskonferens en helg i oktober.

  Publicerat i: Tjänstehund

 • Utbildning - Mentalbeskrivning valp (MV)

  Nu behöver vi dig som är intresserad av att kunna beskriva valpar och deras mentalitet! Sista helgen i oktober erbjuds möjlighet att utbilda sig till valpbeskrivare.

  Publicerat i: Avel & hälsa

 • KU instruktörer (domare) räddning

  OBS! ny tidpunkt för KU instruktörer och i mån av plats domare är 3-4 dec!

  En KU-instruktör och i mån av plats även domare kommer preliminärt att arrangeras den 29 - 30 oktober 2016.

  Publicerat i: Tjänstehund

 • Centralt slutprov för räddningshundar

  Centralt slutprov för räddningshundar kommer att äga rum lördagen den 29 oktober.

  Plats meddelas när anmälningstiden har gått ut (ca 2 veckor innan provet).

  Publicerat i: Tjänstehund

November, 2016

 • Regionala tjänstehundsläger för ungdomar

  Regionala tjänstehundsläger arrangeras helgen vecka 44 för dig som är mellan 15-20 år, har genomfört vårt centrala tjänstehundsläger och vill fortsätta utvecklas inom både tjänstehund och det militära.

  Publicerat i: Tjänstehund

 • RAS/RUS-konferens

  Välkommen till årets RAS/RUS-konferens med inledande träffar för rasklubbar respektive distrikt.

  Publicerat i: Tjänstehund

 • IPO figurantexamination 2016

  Svenska Brukshundklubbens UG IPO inbjuder till IPO figurantexamination på Södertälje BK den 5 november 2016.

  Publicerat i: Tjänstehund

 • Utvecklingskurs i tävlingslydnad

  Lärare: Niina Svartberg.

  Platsen: Norra Stockholms Hundcenter AB, Arningen, Täby

  Publicerat i: Tjänstehund

 • Utvecklingskurs i rallylydnad

  Lärare: Anna Larsson

  Plats: Nykvarns hundhall

  Utbildningen är öppen för: SBK Lärare rallylydnad, SBK instruktörer rallylydnad, SBK Lärare, SBK instruktörer

  Publicerat i: Tjänstehund

 • Motion till distrikt

  Endast lokalklubbar har rätt att lämna in motion till distriktsmöte. Vill klubben påverka något i verksamheten och skicka en motion till kongressen måste den gå via distriktsmötet.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund

 • Lärarutbildning grundmodul

  Nu har du chansen att starta upp din utbildning till SBK Lärare. Det ger personlig utveckling, kunskaper och många nya vänner.

  Publicerat i: Tjänstehund

 • Informationsträff ang. SKKs organisationsutredning

  Svenska Brukshundklubbens rasklubbar, distrikt och lokalklubbar har beretts möjlighet att delta på informationsträffar som arrangeras av SKKs organisationsutredning den 19 november.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund

 • Delprov 2 räddningshund

  Stockholmsdistriktet arrangerar Delprov 2 sjödelen av kursen den 26-27 november.

  Publicerat i: Tjänstehund

 • Kurschefsutbildning

  En kurschefsutbildning genomförs i november på Arlanda. Målgrupp för utbildningen är de som skall vara ansvariga kurschefer för patrullhundskurser, HFU, KU etc 2017. Fokus ligger på information samt diskussion / erfarenhetsutbyte med andra kurschefer.

  Publicerat i: Tjänstehund

 • Inbjudan till distriktshelg!

  Distrikten är mycket viktiga för att rekrytering och utbildning patrullhund skall fungera på ett tillfredställande sätt lokalt och regionalt. Därför genomförs ytterligare en utbildningshelg för distrikten om patrullhundsverksamheten. Även representanter från klubbarna är välkomna.

  Publicerat i: Tjänstehund

December, 2016

 • FS-sammanträde nr 8 2016

  Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse genomför årets åttonde sammanträde.

  Publicerat i: Organisation

 • KU instruktörer (domare) räddning

  Svenska Brukshundklubbens Räddningshundgrupp bjuder in till kompetensutveckling (KU) för instruktörer (domare i mån av plats), ombud samt RI-instruktörer (eget möte 4/12).

  Publicerat i: Tjänstehund

Februari, 2017

 • Svenska Kennelklubbens Specialklubbskonferens 2017

  Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse kommer att delta på den av Svenska Kennelklubben arrangerade Specialklubbskonferensen 2017.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund

 • Tjänstehunds utbildningsdagar 2017

  Tjänstehunds utbildningsdagar genomförs en gång per år med deltagare från distrikten, Försvarsmaktens utbildningsgrupper m fl. Utbildningsdagarna 2017 avser både räddningshundar och patrullhundar.

  Publicerat i: Tjänstehund

Mars, 2017

 • Delprov 2 för Räddningshundar

  Lunds BK arrangerar delprov 2 för räddningshundar den 4 mars 2017.

  Plats: Revinge

  Publicerat i: Tjänstehund

April, 2017

Maj, 2017

 • Kongress 2017

  Svenska Brukshundklubbens kongress 2017 genomförs den 20-21 maj på Scandic Star Sollentuna Hotel.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund

Juni, 2017

 • SM Lydnad och Rallylydnad

  SM i Lydnad och Rallylydnad 2017 arrangeras av SBK Smålandsdistrikt i Jönköping.

  Publicerat i: Tjänstehund

 • Delprov 3 sjöräddningshund

  Stockholmsdistriktet arrangerar Delprov 3 för sjöräddningshundar den 3 juni 2017.

  Publicerat i: Tjänstehund

Augusti, 2017

 • Försvarsmaktsmästerskapet 2017

  Försvarsmaktsmästerskapet 2017 arrangeras av Upplands distrikt. Preliminärt genomförs mästerskapet på Marma skjutfält den 11-13 augusti.

  Publicerat i: Tjänstehund