Arvoden

Arvoden för funktionärer och lärare vid Svenska Brukshundklubbens prov och tävlingar samt vid aktiviteter inom mentalitet och korning.

Reseersättningar

Reseersättningar ges för billigaste färdmedlet. Se Resor & utlägg.

Arvode

Arvode (undantag banritningsarvode som utgår per tävling) utbetalas per dag, oavsett längden på funktionärsuppdraget aktuell dag. Arvoden lyder under skattelagen.

Funktion Arvode
Examinatorer 625 kr/examinationstillfälle
Bruksprov
Domare 400 kr (500 kr från 1 juli 2017)
Tävlingsledare, extern 400 kr (500 kr från 1 juli 2017)
Tävlingssekreterare, extern 400 kr (500 kr från 1 juli 2017)
Skyddsfigurant 400 kr (500 kr från 1 juli 2017)
IPO
Domare 400 kr (500 kr från 1 juli 2017)
Tävlingsledare, extern 400 kr (500 kr från 1 juli 2017)
Tävlingssekreterare, extern 400 kr (500 kr från 1 juli 2017)
IPO-figurant 400 kr (500 kr från 1 juli 2017)
Lydnad
Domare 400 kr (500 kr från 1 juli 2017)
Tävlingsledare, extern 400 kr (500 kr från 1 juli 2017)
Tävlingssekreterare, extern 400 kr (500 kr från 1 juli 2017)
Mondioring
Domare 400 kr (500 kr från 1 juli 2017)
Tävlingsledare, extern 400 kr (500 kr från 1 juli 2017)
Tävlingssekreterare, extern 400 kr (500 kr från 1 juli 2017)
Mondioring-figurant 400 kr (500 kr från 1 juli 2017)
Rallylydnad
Domare 400 kr/tävlingsdag + 245 kr/tävling för banritning (Från 1 Juli 2017: 500 kr/tävlingsdag + 300 kr/tävling för banritning 2 banor sedan 50 kr per ytterligare bana)
Tävlingssekreterare, extern 400 kr (500 kr från 1 juli 2017)
Skrivare, extern 400 kr (500 kr från 1 juli 2017)
Mentalbeskrivning Hund (MH) och Korning
Mentalbeskrivare/domare 495 kr
Testledare, extern 495 kr
Figurant med socialt samspel/avståndslek, extern 400 kr
Figurant utan socialt samspel/avståndslek, extern 250 kr
Exteriörbeskrivare 495 kr (Gäller 8 hundar. Därutöver 75 kr extra per hund)
Praktiska domaraspritantprov
Referensdomare 400 kr (500 kr från 1 juli 2017)
Provledare 400 kr (500 kr från 1 juli 2017)
Mentalkunskap
Lärare vid mentalkunskapskurs (regional/rasklubb) Enligt avtal
Lärare vid mentalbeskrivarkurs (regional/rasklubb) Enligt avtal
Lärare instruktörsutbildning Enligt avtal
Räddningshund, certifikatprov
Domare 400 kr
Lärarkurser
Lärare kurs Enligt avtal
Instruktörslärare agility Enligt avtal