Utskottet för hundägarutbildning

Här presenteras ledamöter och arbetsgrupper i Utskottet för hundägarutbildning inom Svenska Brukshundklubben.

Ledamöter i utskottet

Arne Jonsson

sammankallande
Ulrika Norell
UG allmänlydnad

Carina Andersson
UG bruks- och tävlingslydnad
Monique Wrambeck UG rallylydnad

Kontakt på förbundskansliet

Kontakt på förbundskansliet för utskottet är handläggaren för hundägarutbildning.

Grupper under utskottet

UG allmänlydnad

Ulrika Norell

UG avtalsinstruktör/lärare

UG bruks- och tävlingslydnad

Carina Andersson

UG rallylydnad

Monique Wrambeck, sammankallande

Utskottet ansvarar för

 • pedagogiskt utvecklingsarbete och omvärldsbevakning av den kynologiska utvecklingen
 • att arrangera utbildning av lärare
  - lärares uppgift är att utbilda instruktörer på distrikt och lokalklubb
  - instruktörers uppgift är att utbilda hundägare på lokalklubb
 • att Brukshundklubbens utbildare ges möjlighet att utveckla sig genom centrala arrangemang i form av symposier, seminarier och liknande
 • att sprida information om Brukshundklubbens hundägarutbildning på alla nivåer, internt och externt
 • att utveckla och förvalta kursplaner för hundägare, från valpkurser till fortsättningskurser och alla olika typer av kurser som motiverar hundägare till att vara aktiva i Brukshundklubben
 • att utveckla och förvalta kursplaner för instruktörsutbildningar inom alla verksamhetsområden somligger i linje med Brukshundklubbens mål
 • att marknadsföra och sälja in grundmodulen till externa intressenter i syfte att stärka varumärket
 • att ansvara för utveckling av konceptet Avtalsinstruktör/lärare
 • att samarbeta med SKK:s specialklubbar och Sveriges Hundungdom inom utskottets verksamhetsområde
 • att samarbeta med Sveriges Hundungdom inom utskottets verksamhetsområde
 • att samarbeta med Studifrämjandet

Delegerad beslutanderätt

 • auktorisera funktionärer i enlighet med gällande regelverk inom utskottets verksamhetsområde
 • fastställa utbildningsplaner och bestämmelser inom utskottets verksamhetsområde
 • besluta i besvärs och dispensområden inom utskottets verksamhetsområde