SBK-instruktör

Olika typer av instruktörer

Följande kategorier instruktörer finns inom hundägarutbildningen:

  • SBK-instruktör allmänlydnad steg 1 och 2
  • SBK-instruktör lydnadslydnad
  • SBK-instruktör rallylydnad
  • SBK-instruktör brukslydnad
  • SBK-instruktör spår
  • SBK-instruktör specialsök

SBK-instruktörer utbildas av SBK-lärare. Vilka i sin tur utbildas av centralförbundet. Vänd dig till distriktet för uppgifter om lärare i ditt närområde.

Bli instruktör

För att utbilda dig till instruktör ska du vara aktiv i din klubb och bli rekommenderad av styrelsen. Du ska också ha hjälpt till på minst två kurser och få vitsord från instruktörerna som ansvarat för kurserna.

Instruktörsutbildningar arrangeras av lokalklubb eller distrikt.

Agilityinstruktör
Svenska agilityklubben har hand om utbildning av agilityinstruktörer.
Länk till Svenska agilityklubben
Kursplan för instruktör A 1 och A 2 hämta här (PDF-dokument, 175 kB)

Till arrangör av instruktörsutbildning och lärare

Instruktörsutbildningen genomförs i olika moduler. Syftet är att utbildningssytemet ska vara flexibelt och att samtliga blivande instruktörer får en gemensam plattform.
Den blivande instruktören går först en grundmodul som är gemensam för alla typer av instruktörer. Därefter väljs en specialinriktning. För att tilldelas certifikat ska också Studiefrämjandets L 1 vara genomförd. Det går förstås utmärkt att utbilda sig inom flera specialinriktningar.

Kursplaner för de olika utbildningarna finns i högerspalten.
Lärarhandledningar tillhandahålls endast till SBK lärare och då genom ett arbetsrum till vilket det krävs inloggning.

Revideringsarbete och nya instruktörsutbildningar

När vi tar fram en instruktörsutbildning arbetar vi utifrån en given process, läs om denna här (PDF-dokument, 250 kB)