Mentaltest 2017

Här hittar du som funktionär information om Svenska Brukshundklubbens nya mentaltest - MT2017.

Arrangör av MT2017

MT2017 arrangeras på sex olika banor i fyra regioner fördelade över landet:

Inom varje region finns en sammankallande domare som utses av Utskottet för avel och hälsa:

  • Norra – Margaretha Carlsson
  • Mälardalen – Lorentz Ogebjer
  • Västra – Owe Andersson
  • Södra – Jan Gyllensten

En utökning av verksamheten kommer att ske kontinuerligt, och det sker för att matcha behovet av tester för hundägare och uppfödare. Fler arrangörer kommer därför att tillkomma efterhand inom regionerna.

Anmälan

De allra flesta MT2017 som arrangeras under 2018 är nu inlagda i SBK Tävling så att det går att anmäla sig och betala den vägen. Under en övergångsperiod under våren går det även bra att anmäla sig via arrangörernas hemsidor (se länkar ovan) där man även hittar datum för tester.

Ett MT2017 kostar 400 kr även under 2018, dvs. detsamma som under premiäråret 2017.

Resultat

Resultaten från MT2017 kommer inte att registeras av Svenska Kennelklubben, utan kommer att redovisas här på hemsidan.

Du hittar resultat och sammanställningar här.

Mentaltestdomare för MT2017

Här hittar du vilka domare som är auktoriserade för att döma MT2017, och vilka som har extra behörighet för utbildning av domare och beskrivare.

Lista med Mentaltestdomare för MT2017 (länk kommer senare)

Funktionärer MT2017

Varje region uppdaterar och utbildar både figuranter och testledare. Är du intresserad av att vara med kontaktar du en arrangör av MT2017.