Funktioner

Inom Svenska Brukshundklubbens prov korning finns flera olika funktionärsroller.

Arrangör

Arrangör är den klubb som genomför provet

Domare

Mentaldelen bedöms av två (2) domare.

Exteriörbeskrivare

Exteriörbeskrivaren ska godkänna respektive underkänna hundars exteriör för erhållande av korningstitel.

Testledare

Testledaren har det övergripande ansvaret för provets genomförande.

Figurant

Efter genomgången utbildning ska figurant ha god kunskap och färdighet att fungera i alla moment på MH och MT. figuranter
Figurant kan utbildas enbart inom MH