Inbjudan till distriktshelg!

Publicerat i: Tjänstehund

Distrikten är mycket viktiga för att rekrytering och utbildning patrullhund ska fungera på ett bra sätt. Därför genomförs även i år en utbildningshelg för distrikten och klubbarna om patrullhundsverksamheten.

Datum:

Välkomna till distriktshelg med fokus på tjänstehund!

Ta tillfället i akt att låta någon inom er sektor, styrelse eller någon som är på gång inom tjänstehund/patrull att åka på en helg som stärker er i arbetet med tjänstehund. Kan ansvarig för tjänstehund i distriktet inte åka så skicka ersättare! Vi ger er en möjlighet att med centrala medel stärka ert arbete med tjänstehund.

Vi välkomnar även tex kassör eller annan lämplig person i distriktsstyrelse eller klubbstyrelse som vill ha större förståelse för arbetet med tjänstehund. Distriktshelgen kommer äga rum samtidigt som kurschefshelgen vilket erbjuder många möjligheter till samverkan och bra diskussioner.

Vi hoppas att samtliga distrikt tar tillfället i akt att skicka representanter till Arlanda den 25-26 november.

Eftersom det ständigt sker förändringar inom verksamheten välkomnar vi även dig som deltagit tidigare.

Försvarsmaktsgruppen SBK

Innehåll

Distrikten inom SBK är naven som tjänstehundsverksamheten snurrar kring. Står naven stilla så stannar stora delar av verksamheten upp. Distrikten är mycket viktiga för att rekrytering och utbildning skall fungera på ett tillfredställande sätt lokalt och regionalt.

Under helgen genomlyses SBK som frivillig försvarsorganisation samt av Försvarsmakten tilldelade uppdrag och genomförandet av dessa. Övriga punkter är:

  • Organisation lokalt, regionalt och centralt samt ekonomi och administration kring densamma.
  • Förhållandet medlem i frivillig försvarsorganisation och att upprätthålla en befattning i försvarets förband. Påverkan på lojalitet inom egen organisation.
  • Distriktens, försvarsmaktsombudens och produktionsledarens roller och ansvar i genomförandeprocessen av tilldelade uppdrag.
  • Information är en framgångsfaktor för en effektiv rekrytering. Hur kommer vi vidare?.

Plats för utbildningen

Radisson Blu Arlandia Hotel på Arlanda

Tid

Start: lördagen den 25 november klockan 09.00.

Slut: söndagen den 26 november klockan 15.00. Fika serveras mellan 15.00-15.30.

Inbjudna

Inbjudna är representanter från tjänstehundssektorer, kassörer, tjänstehundsansvariga, ledamöter från styrelsen med flera i distrikt och lokalklubbar.

Resor

Tåg eller flyg

Tåg- eller flygresor bokas via SBK:s resebyrå. Instruktion med bokningskoder skickas ut till anmälda deltagare efter sista anmälningsdatum.

Bil

Kör du bil och parkerar på hotellets gästparkering så meddelar du receptionen vid ankomst vilket registreringsnummer bilen har. Milersättning får du genom att fylla i ett utbetalningsunderlag och skicka till tjanstehund[at]brukshundklubben.se senast 10 dagar efter utbildningen. Utbetalningsunderlag finns att hämta på hemsidan.

Kontakt

Frågor om utbildningen kan skicka till tjanstehund[at]brukshundklubben.se

Anmälan

Anmälan görs i formuläret nedan senast den 20 oktober. Deltagarlista skickas ut efter sista anmälningsdatum tillsammans med reseinstruktion.

Kontrollera att du skrivit rätt e-postadress då bekräftelse på din anmälan skickas via e-post.
OBS, mat serveras inte innan kursstart, d v s inte fredag om ankomst redan på fredag kväll.
Önskas hundrum?